Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Навик 5 -  „Стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани". Това е най-важ­ния принцип за човешките взаимоо­тношения - ключът към ефективното общуване между хората.

Комуникацията е най-важното умение в живота. Ние прекарваме по-голямата част от съзнателния си живот, общувайки.

Мислете според принципа „Печеля-Печелиш“

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Всеки индивид е продукт не само на съществуващите отношения, но също така и историята на тези отношения!“ Антонио Грамши

Шест парадигми на човешките взаимоотношения

Мислене според принципа „Печеля - Печелиш“, дава сигурност, мъдрост и сила, откривайки нови възможности за промяна! 

Печеля - Печелиш не е техника, а цяла философия и е една от шестте парадигми на човешките взаимоотно­шения.

Знаете ли колко е важна Емоционалната Банкова Сметка?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Знаете ли защо понякога сме разочаровани? Защото вярваме, че другите са готови да направят за нас това, което ние бихме направили за тях!“ Елиф Шафак

Проблемът обаче е в това, че: "Хората разбират само чувствата, сходни с техните собствени чувства; другите, колкото и прекрасно да са изразени, не им въздействат; очите гледат, но сърцето не чувства, а съвсем скоро се отвръщат и очите...“ Иполит Тен

Поставете най-важните неща на първо място

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

„Значителните неща никога не трябва да бъдат оставяни на произвола на незначителните." Гьоте

1. Кое е нещото, което бихте могли да правите (но не го правите сега) и което, ако го правите редов­но, би предизвикало огромна, положителна промя­на във вашия личен живот?

2. Кое е нещото, което би променило по същия на­чин вашата работа или професионалната ви кари­ера?

Навик 3 - Поставете най-важните неща на първо място, е практическата реализация на първите два навика.

В началото имайте предвид края

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Какъв сте били като съпруг или съпруга, майка или баща? Какъв сте били като син или дъщеря? Какъв сте били като приятел? Като колега? Чувствате ли се уязвими и зависими от хора и обстоятелства?

Като какъв човек бихте искали да ви възприемат? С какъв принос и с какви постижения бихте искали да ви запомнят? Погледнете внимателно хората около себе си. Какво бихте искали да сте променили в техния жи­вот?