Научете децата си

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

1. Научете ги на това, че ВРЕМЕТО е най-ценният актив, с който разполагат всички човешки същества, а също така и най-евтиният. Покажете им как да планират и как да разпределят времето си.

2. Научете децата на разликата между временното поражение и провала и им покажете как да търсят семената на ВЪЗМОЖНОСТТА, които се съдържат във всеки неуспех.

 

3. Обяснете на децата как да изразяват свободно своите СОБСТВЕНИ МИСЛИ  и да приемат или отхвърлят по своя воля идеите на другите хора, запазвайки винаги за себе си възможността да разчитат на СОБСТВЕНАТА СИ ПРЕЦЕНКА.

4. Разкажете на децата, че УМЪТ е инструментът, с помощта на който човек възприема енергията, съдържаща се в безкрайната банка на знание в природата, ЕНЕРГИЯТА, която се формира от определени мисли. Учете ги на това, че умът не мисли, а служи като инструмент за интерпретация на стимулите, чийто резултат са МИСЛИТЕ.

5. Учете децата, колко важно е да поддържат ХАРМОНИЯТА в собствените си умове и на това, че тази хармония е постижима единствено с помощта на мисловен САМОКОНТРОЛ.

6. Учете децата да си създават мнение базирано на факти, че алкохолът, цигарите и наркотиците, както и прекомерната зависимост от секса, могат да увредят силата на волята и да накарат човек да се носи по течението. НЕ ИМ ЗАБРАНЯВАЙТЕ тези пороци, а им ОБЯСНЕТЕ ВРЕДАТА от тях.

7. Учете децата си да стимулират ШЕСТОТО СИ ЧУВСТВО, като изследват всички идеи, изплуващи в съзнанието им, внимателно и задълбочено и да ги прилагат на практика.

8. Учете децата, че КОНКРЕТНАТА ЦЕЛ,  базирана на ТОЧНИ ПЛАНОВЕ, които се прилагат упорито и с постоянство  Е НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА форма на молитва, с която разполагат всички човешки същества. 

9. Обяснете на децата, че НЕ СЪЩЕСТВУВА ПРОБЛЕМ, КОЙТО НЯМА ПОДХОДЯЩО РЕШЕНИЕ, и че често това решение се съдържа в обстоятелствата причинили проблема. Човек може да постигне всичко, което мисли и всичко, в което вярва.

10. Училищата и учебниците са учебни помагала, които могат да им бъдат полезни в развитието на собствените им умове, но единственото учебно заведение с истинска стойност е ВЕЛИКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ НА ЖИВОТА, където всеки човек има възможността ДА СЕ УЧИ ОТ ОПИТА СИ.

11. Учете децата, че винаги трябва ДА БЪДАТ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ и тъй като е невъзможно да угодят на всички, да полагат усилия да угаждат на себе си.

Много е важно децата да бъдат обучавани как да се развиват в живота с минимално съпротивление и с най-малко възможни проблеми.

Най-важното е децата да се научат на това какво искат от живота, ясно да дефинират целите си и да ги следват. Да се научат да подреждат фактите и извличат практическа полза от тях. Да имат вяра в собствените си възможности,  и в тях самите и непременно ще успеят!

Единственото знание със стойност за всяко човешко същество е практическото познание за неговия собствен ум.

По идея от „ Да прецакаш дявола“, д-р Наполеон Хил

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Една кратка история за баща и син и рецепта за щастие

Как да умножите успехите си и да се обградите с изобилие

На седем крачки от успеха.

Животът е игра