Да инвестираш в себе си?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.13 (4 Votes)

Когато ученикът е готов, учителят ще се появи! Единственото учебно заведение с най-голяма стойност, според Наполеон Хил в книгата си „Да прецакаш дявола“ е Вселенският университет на живота, където всеки човек получава възможността да се учи от опита си.

Най-големият капитал е времето, единственото нещо, освен силата на мисълта, с което разполагаме напълно и което може да бъде трансформирано, в каквото материално благо пожелаем.

Кое е по-важно, за да успеем в живота - умът или емоциите?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (4 Votes)

Само 15% от успеха, който сме постигнали в живота ни се дължи на IQ - умственият ни интелект и 85% на EQ емоционалната ни интелигентност. Тези факти са установени при съвместно проучване на университетите Станфорд и Харвард.

Интелигентността е способността на индивида да прави изводи върху дадена информация. Има различни видове интелигентност: математико-логическа, пространствена, двигателна, словесна, музикална, които в голяма степен са генетично заложени в нас,