В началото имайте предвид края

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Какъв сте били като съпруг или съпруга, майка или баща? Какъв сте били като син или дъщеря, като приятел? Чувствате ли се уязвими и зависими от хора и обстоятелства?

Като какъв човек бихте искали да ви възприемат? С какъв принос и с какви постижения бихте искали да ви запомнят? Погледнете хората около себе си. Какво бихте искали да сте променили в техния жи­вот?

Кои сме ние, всъщност? Продукт на обстоятелствата или на своите избори?


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (2 Votes)

Вие не сте това, което са ва­шите навици! Тогава...?

Навиците са могъщи фактори в живота ни. Те са пов­тарящи се пътеки, които ежедневно изразяват характера ни, обуславяйки на­шата ефективност или неефективност. 

Характерът ни в основата си се състои от нашите навици. Според една максима - „Ако посееш мисъл, ще пожънеш действие; ако посееш действие, ще пожънеш навик; ако посееш навик, ще пожънеш харак­тер; ако посееш характер, ще пожънеш съдба".

Какво губим, когато отлагаме?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Замисляли ли сте се, колко много неща ежедневно отлагаме?

А колко много пропускаме от това?

Отлагаме топла прегръдка, свежа усмивка, хубава дума или грубата истина, първата крачка към нещо мечтано или незабавно оттегляне от това, което ни дърпа назад.

Бихте ли дали това, което имате за милион долара?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

В списание Таим беше публикувана статия за един сержант, който е бил ранен в сражение при Гуадалканале. Парчето снаряд попаднало в гърлото му, след което седем пъти преливали кръв на сержанта.

Той написал бележка на лекаря, питайки: "Ще Живея ли?"

Наистина ли сте мотивирани?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Най-целеустременият човек – това е този, на когото му се ходи в тоалетната. Всички препятствия изглеждат несъществени. 

Съгласете се, смешно е да се чуят фрази от типа: