„Училище за животни" от д-р Рийвс - басня

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

„Едно време животните решили, че трябва да направят нещо, за да решат проблемите на „Новия свят" и организирали училище.

В програмата по физ­култура включили бягане, катерене, плуване и летене. И за да улеснят ръководството на училището, всяко животно тренирало всички дисциплини.

Патицата била първенец по плуване, дори превъз­хождала учителя си. Имала отлични оценки по лете­не, но била сред най-слабите по бягане.

И тъй като изоставала в тази дисциплина, трябвало да остава след часовете и да пропуска плуването, за да трени­ра бягане. Това продължило докато краката й така се изранили, че не можела вече и да плува. Тя получила тройка по плуване, но с тройка се минавало и затова никой не се загрижил за патицата.

Заекът бил сред отличниците по бягане, но му прилошавало, когато трябвало да влезе в час по плу­ване.

Катерицата била първенец по катерене, докато не започнала да се мрази, когато учителят по летене я карал да хвърчи от земята нагоре, а не от дървото надолу, както можела. В следствие на това тя така се комплексирала, че получила средни оценки по катере­не и бягане. 

Орелът бил много своенравен и трябвало да го на­учат на дисциплина. В час по катерене той пръв сти­гнал до върха на дървото, но проявявал упорство от­носно правилата как да се стигне до там.

В края на годината една налудничава змиорка, коя­то плувала много добре, а също така можела да бяга, да се катери и да лети по малко, имала най-добрия ус­пех и била първенец на випуска.

А прерийните кучета не се записали на училище, тъй като имали пререкания с ръководството, което не искало да включи ровенето на дупки в задължител­ната програма. Те дали децата си да чиракуват на язовеца u после заедно с поповите прасета и кърти­ците организирали частно училище."

Не е добре да изискваме от всички еднакво в една и съща област. Всеки един от нас е най-силен в своята област. По-важното е да я открие и да я доразвие както само той може!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

Притча за глухата жаба

Притча за работата в екип

Трите типа коне