Най-сигурните стъпки към богатството -част 1.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Една доказана стратегия, чрез която всеки, който я използва може да постигне успех! Какво е това, което дава могъщество на едни, а други прави безсилни? В един от най-големите бестселъри на всички времена „Мисли и забогатявай“, Наполеон Хил проучвайки методите, чрез които най-богатите хора на Америка са приложили тайната формула на успеха, организира принципите на успеха в цялостна философия, която представя пред света като глобална стратегия за печелене на пари.

Ето и стъпките, които ни дават верният отговор за това:

Първа стъпка – АМБИЦИЯТА. Мечтите стават реалност, когато амбицията ги превърне в действия. Амбицията не е плаха надежда, а неутолима жажда, пропита с решимост. Когато си амбициран знаеш много добре какво даваш и какво ще получиш, изготвяш плана и преминаваш към действие. Никой не е готов на нещо, докато не повярва, че е способен да го направи, без значение какво ще кажат другите, ако се провали. Амбицията гради победа от руините на поражението. Когато амбицията съсредоточи огромни сили в името на успеха, не търсете път за отстъпление.

Втора стъпка – ВЯРАТА. Целенасочената вяра зарежда с енергия всяка мисъл. Тя е енергиен катализатор на мисловните процеси, протичащи в човешкият мозък. Всеки мисловен импулс, подаван многократно към подсъзнанието в крайна сметка се приема от него и се привежда в действие, което се трансформира в неговия материален еквивалент по най-подходящият възможен начин.

Много хора се смятат за обречени на бедност и неуспехи, като с тази негативна нагласа пораждат собствените си нещастия, защото подсъзнанието им приема сигналите и ги материализира.

Дръжте се така, сякаш действително притежавате това, което искате и то ще материализира по най- прекия и практичен начин всяко послание, което му отправите, стига да е придружено с вяра и убеденост че ще бъде изпълнено.

Не предизвиквайте съдбата! Подсъзнанието не прави разлика между градивни и разрушителни импулси. То работи с материала, който му подаваме чрез тях.  Ако мислиш „сразен съм“ – сразен си. Ако мислиш „назад съм“ – назад си. Печели играта този, който мисли „Аз мога“. Амбицията е в състояние да се материализира, но са нужни действия, а вярата преодолява всички ограничения. Тя е най-силната и продуктивна емоция. Най- могъщите положителни емоции са вярата, любовта и сексът.

Трета стъпка – САМОВНУШЕНИЕТО. Самовнушението осъществява връзката между съзнание и подсъзнание. Съчетайте мисълта със силата на емоцията и ще станете непогрешими.  Визуализирайте всеки ден това, за което мечтаете. Подсъзнанието приема всички послания, в които сте абсолютно убедени и ги изпълнява. Вдъхновението ще ви води. Бъдете нащрек щом планът се оформи в съзнанието ви и го задействайте. Човек е в състояние да преобрази себе си и средата, в която живее, защото притежава властта да модифицира своето подсъзнание.

Четвърта стъпка – СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗНАНИЕ. Знанието е потенциална сила. То се превръща в реална сила, когато е организирано в конкретен план и е насочено към определена цел. За образован може да се смята човек, който знае къде да открие нужната информация и да я организира в конкретен план за действие. За да забогатеете не е необходимо да задръствате ума си с общи познания, ако сте заобиколени от хора, които могат да ви ги осигурят. За да преобразувате идеите си в паричният им еквивалент, ще са ви необходими специализирани познания за услугата или стоката, с която възнамерявате да се реализирате успешно.

Светът обича победителите и няма време за неудачниците.

Успехът и неуспехът са продукт на навика. Общуването с успешни хора е ценност, която не се измерва с пари. Продавайте изгодно професионалните си умения.

Пета стъпка – ВЪОБРАЖЕНИЕТО. Шансовете, които очаквате от живота са скрити във вашето въображение, където мисловната енергия се превръща в успех и богатство. Човек е в състояние да сътвори всичко, което може да си представи.

Съществуват два вида въображение – синтезиращо и творческо. Синтезиращо – способността да комбинираме известни понятия, идеи и планове в нови конфигурации. Черпи материали от опита, придобитите знания и наблюдения.

Творческо въображение – дава възможност на човешкият ум да почерпи информация от Вселенският разум. Това са прозрения,  по които човек стига до нови идеи. Колкото повече използваме този вид въображение, толкова повече се развиваме. Идеите са изходната точка на всяко богатство. Впрягайте фантазията си в печеливши планове в писмен вид, за да подсилите ефекта.

В началото е само идеята, която може да хрумне на всекиму, а след това идва ясната цел, амбицията и упоритите усилия, които ти дават сили да превъзмогнеш разочарованията, временните несполуки, натякванията, че си губиш времето, но изгарящото желание да успееш те тласка напред.

Идеите лесно могат да се превърнат в пари при наличие на ясна цел и конкретен план. Това е мисловен импулс, който подтиква към действие и развихря въображението. Когато дадете живот на идеите те придобиват собствена сила и помитат всичко по пътя си. Те са духовна субстанция по- могъща от мозъците в които се раждат. Притежават способността да ги надживяват и да властват, дори когато тези мозъци са се превърнали в прах.

Да инвестираш в себе си?

Най-сигурните стъпки към богатството - част 2

Най-сигурните стъпки към богатството – част 3

Следва продължение!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)